Bij de klachtencommissie van de NVCZ kunt u terecht als u een klacht heeft, waar u met uw zorgverlener en ons niet uitkomt.

De klachtencommissie is onpartijdig en deskundig en zal u bijstaan door bemiddeling.

Heeft u een klacht dan is het belangrijk dat u deze eerst met ons probeert op te lossen. Lukt dit uiteindelijk niet, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier van de NVCZ. Dit formulier kunt u mailen naar: klachtencommissie@nvcz.nl