Claessen Stultiens is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website. Claessen Stultiens behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf. Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Medische informatie

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van alle informatie en medische informatie in het bijzonder.
Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, behandelingen, doseringen van medicijnen, et cetera.

Specifieke medisch advies wordt niet gegeven, Claessen Stultiens raadt u dringend aan, in die gevallen waar dit van toepassing is, een gekwalificeerd arts te consulteren voor een diagnose en voor de antwoorden op uw persoonlijke vragen.